Anvendt Økonomistyring

Anvendt Økonomistyring

Sprog: Dansk
Sideantal: 200
Udgivet: 01-07-2006
ISBN10: 8757491348
ISBN-13: 9788757491340

Bogen lægger vægt på at eksemplificere problemstillinger inden for nogle af økonomistyringens og det interne regnskabsvæsens centrale områder: budgettering, budgetopfølgning og standardomkostningskontrol og moderne cost management-metoder. Herudover er medtaget et case inden for regnskabsanalysen. Bogen lægger således vægt på anvendelsessiden i form af en række cases/opgaver med tilhørende vejledende løsninger. Herudover er der som referenceramme tilføjet en række teoriafsnit inden for hovedområderne. Også inden for teoriafsnittene ligger hovedvægten på anvendelsessiden.Bogen kan anvendes i undervisningen med henblik på, at studerende i højere grad bringes i stand til at anvende teorierne. Herudover gør opdelingen i cases/opgaver og vejledende løsninger det muligt at anvende bogen til selvstudium f.eks. ved forberedelse til eksamen. Endelig kan bogen også bruges af praktikere, der savner et mere konkret supplement til de abstrakte beskrivelser af økonomistyringen.Om forfatteren:Cand. merc. Bent Schack har i flere år været tilknyttet de erhvervsøkonomiske studier på Aalborg Universitet som studieleder. Han har såvel i teori som praksis beskæftiget sig med fagområdet regnskabsvæsen og økonomistyring og har udviklet kursusmateriale og afholdt adskillige kurser for erhvervslivet. Han er endvidere forfatter til bogen Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse.

Bogen eksemplificerer problemstillinger inden for nogle af økonomistyringens og det interne regnskabsvæsens centrale områder. Målgruppe. Rådgivere (DLBR) der arbejder med anvendt økonomistyring. Indhold og metode.

Temadag for driftsøkonomer og rådgivere, der arbejder med anvendt. About AAU. Aalborg University Profile; Organisation and Management; AAU in figures and facts; Strategy, mission and vision; The Aalborg Model for Problem Based Learning Køb Anvendt Økonomistyring. Bogen lægger vægt på at eksemplificere problemstillinger inden for nogle af økonomistyringens og det interne regnskabsvæsens. Læs om Anvendt økonomistyring - opgaver, løsninger, teori. Udgivet af DJØF. Bogens ISBN er 9788757414837, køb den her Læs om Anvendt Økonomistyring - Opgaver, løsninger, teori. Udgivet af DJØF/Jurist- og Økonomforbundets Forlag. E-bogens ISBN er 9788757491340, køb den her Læs om Anvendt økonomistyring i kategorien Erhverv div. med ISBN nr. 9788757414837 fra forlaget Jurist- og Økonomforbundet. Bogen giver eksempler på. Anthony Giddens' strukturationsteori anvendt på økonomistyring i hospitalsvæsenet. Dorte Ørnbøl Nygaard. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 1998 - 65. Forfatter: Schack Bent, Titel: Anvendt Økonomistyring, Pris: 270,00 kr., Kategori: Bøger, Format: Hæftet Du får en overordnet forståelse for økonomistyring og lærer at styre en projektøkonomi eller en økonomi for et team i hverdagen.