Europas Folkestammer

Europas Folkestammer

Sprog: Dansk
Sideantal: 512
Udgivet: 26-02-2010
ISBN10: 1145922821
ISBN-13: 9781145922822
Forlag: Nabu Press


Historie. Navnet Bayern brukes tidligst av frankerne i år 520. St. Bonifatius fullførte kristningen av landet i begynnelsen av det 8. århundre. Folkevandringstiden er en betegnelse skapt av moderne historikere for å beskrive et tidsforløp og en hendelse i Europas historie innenfor tidlig middelalder da det.

Bosættelser i området, der i dag kendes som Ukraine, er påvist i forhistorisk tid. Den neolitiske Cucuteni-kultur blomstrede i området i perioden 4.500-3.

000 f.

v. Brudstykker af Ruslands historie I. Indhold på denne side: Indledning * * Sortehavsområdet og Centralasien før år 0 * * Sortehavsområdet og Centralasien efter. Dansk-russiske forbindelser gennem 500 år. Indholdet på denne side: Traktaten af 8.

november 1493 mellem kong Hans og Ivan III * Hans og Ivan * Vikingernes Rusland