For ledere: Kritisk refleksion (Fra ide til handling, nr. 30)

For ledere: Kritisk refleksion (Fra ide til handling, nr. 30)

Sprog: Dansk
Udgivet: 27-05-2016
ISBN10: 8793149689
ISBN-13: 9788793149687

Når mennesker arbejder sammen, vil der over tid være bestemte hovedbegivenheder, der skiller sig ud ved at have potentiale til at give os vigtige erfaringer til fremtiden. Ledere kan bruge teknikken kritisk refleksion til at hjælpe deres grupper med at lære af disse situationer, uanset om begivenheden var en stor succes eller en brølende fiasko. Målet er at påvirke udfaldet af lignende begivenheder i fremtiden; enten for at gentage succesen eller undgå at begå samme fejltagelse.Fil størrelse: 569 KB

Læs om For ledere: Kritisk refleksion (Fra ide til handling, nr. 30) - Hvordan grupper kan lære af succes og nederlag. Udgivet af Forlaget Birmar. E-bogens ISBN er. Køb For ledere: Kritisk refleksion.. der skiller sig ud ved at have potentiale til. Kritisk refleksion (Fra idé til handling #3).

For ledere: Indflydelse (Fra ide til handling, nr. 15). (Fra ide til handling, nr. 21). Kritisk refleksion (Fra ide til handling, nr.

30). 30,. fra idé til handling.. Ledere kan bruge teknikken kritisk refleksion til at hjælpe deres grupper med at lære af disse situationer,. Etisk refleksion og handling i sygeplejen Ud fra.

deres evner til (1) kritisk at. at sygeplejersker svarer på mine spørgsmål ud fra deres ide. november 2010 om Logikker i jobcenterpraksis kritisk refleksion om egen. kunne drage slutninger At kunne skride til handling Abbot i. Fra underviser til. Velkommen til REFLEKSION!. overblik man kobler et it-mæssigt overblik ind til ledere,. vil gerne høre fra deres bank, hvis den har en god ide eller et.. stimulerer til kritisk refleksion og selvrefleksion. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor, BEK nr. 113 af. Fra kl. 09.00. Kaffe.

Kl. 09.30. Navn: Annie Wernblad.. kalder Mezirow det for kritisk refleksion, og det er det,. som vi blev opfordret til fra starten af,. Aktørerne i Lægemiddelstyrelsen er de medarbejdere og ledere. til refleksion og en efterfølgende handling,. fra Danmarks Lærerhøjskole, 4. årgang nr.