Offentligt eller privat?

Offentligt eller privat?

Sprog: Dansk
Sideantal: 323
Udgivet: 02-09-2010
ISBN10: 8757421676
ISBN-13: 9788757421675
Forlag: DJØF

Forholdet mellem offentligt og privat er et helt centralt tema i diskussionen af samfundets udviklingsretning i det 21. århundrede. Hvilken rolle skal staten og kommunerne spille i samfundsøkonomien? Hvor meget skal overlades til markedskræfterne? Og hvilke erfaringer kan vi bygge på i den videre debat og beslutningsproces?

De sidste to-tre årtier har ført til nye relationer mellem det offentlige og det private. Voksende problemer med finansieringen har stillet velfærdsstaterne over for nye udfordringer. Fremvæksten af internationale organisationer og store multinationale virksomheder har skærpet konkurrencen, både mellem virksomhederne indbyrdes og mellem de nationale økonomier. En mere og mere markedsbaseret verdensøkonomi har sammen med tilbagevendende økonomiske kriser affødt en bølge af statsintervention i markedet – og en intens diskussion derom.

Denne bog indkredser og belyser en række udvalgte problemer og diskussioner fra mødet mellem det offentlige og det private, med centrale eksempler fra såvel den aktuelle diskussion som i et længere tidsperspektiv. Bogen er opbygget som en række eksempler på, hvordan man kan studere forholdet mellem privat virksomhed og individuel ageren på den ene side og statslig regulering og offentlige organisationer på den anden. Bidragene er koncentreret om tre temaer:

- International politisk økonomi mellem stat og marked

- Mellem private virksomheder og statslige interesser i Danmark: Koordination og konkurrence

- Politisk kultur: Forholdet mellem offentligt og privat i politisk-økonomiske organisationer og som tema i det offentlige rum.Indholdsoversigt

Forord

Indledning

DEL I. International politisk økonomi mellem stat og marked

Innovationspolitik og institutionel konkurrenceevne i Danmark

Kinas frie marked - hvorfor grænsen mellem stat og marked så let overskrides

Myten om de store danske virksomheder i globaliseringen

Gode gerninger betaler sig ... - men er den internationale regulering af virksomheder tilstrækkelig?

Tysk-tyske handelsforbindelser 1945-1990

1759 - året da Storbritannien erobrede verdensherredømmet

DEL II. Mellem privat virksomhed og statslige interesser i Danmark: Koordination og konkurrence

Markedsbaseret styring af offentlige opgaver - et tilbageblik på det seneste årti

Virksomhedskonstruktion i en flexicurity-kontekst - Den udforskende virksomhed i samspillet mellem velfærdsinstitutioner og erhvervsliv.

De territoriale forudsætninger for offentligt-privat samarbejde.

Samfundet på operationsbordet - Knud Højgaard, ingeniørerne og vejvæsenets centralisering 1933-1951.

Forandringstendenser i reguleringen af offentligt og privat - offentlig-private partnerskaber og udlicitering i de danske kommuner

DEL III. Politisk kultur: Forholdet mellem offentligt og privat i politisk-økonomiske organisationer og som tema i det offentlige rum

Hvor kommer alle de økonomiske ideer fra? Et projekt under udvikling

Kampen om den gode borger - mellem filantropi og velfærdsstat

Not lost in translation? Sproglig mangfoldighed som legitimeringsstrategi i det europæiske unionsprojekt

Melle, udenlandsk beundring og lokal ritualisering - institutionaliseringen af den bioteknologiske debat i Danmark

Flexicurity mellem historiens og forandringens mysterier

Dansk politisk kultur og minoriteternes politiske inklusion

De internationale økonomiske organisationers magt - organisatorisk personlighed og egocentrisk usikkerhedBogens forfattere

Lars Bo Kaspersen, Joachim Lund, Ole Helby Petersen, Susana Borrás, Nis Høyrup Christensen, Stine Jessen Haakonsson, Grahame F. Thompson, Antje Vetterlein, Per Øhrgaard, Uffe Østergaard, Carsten Greve, Peer Hull Kristensen, Maja Lotz, Robson Rocha, Jeppe Strandsbjerg, John L. Campbell, Ove K. Pedersen, Liv Egholm Feldt, Magali Gravier, Lita Lundquist, Janus Hansen, Anker Brink Lund, Christiane Mossin, Tore Vincents Olsen, Leonard Seabrooke - alle med tilknytning til International Center for Business and Politics, Copenhagen Business School.

Privat eller offentligt netværk Når du første gang opretter forbindelse til et nyt trådløst netværk i Windows 10, vil du blive bedt om at angive, om. Offentlig eller privat - fordomme og myter. 05.04.2011 Af: Tine Santesson Tip. I offentligt regi holder man sig nok på en 37 timers arbejdsuge.. Hvem bestemmer egentlig, om en vej skal være en offentlig eller privat fællesvej – og hvordan er processen? Bliv klogere her. En av den moderna politikens allra viktigaste hjärtefrågor är huruvida man förespråkar offentligt eller privat tillhandahållande av.

DANSK ERHVERV 2 OFFENTLIGT ELLER PRIVAT FORBRUG? DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV #55 OKTOBER 2011 Den offentlige sektors størrelse er et politisk valg Indtast din e-mail for at abonnere på siden “Offentligt-Privat Partnerskab”. Når der sker ændringer på denne side, vil du få besked via mail. Skicka ett privat meddelande till. Är på besök hos familjen och råkade ställa in deras trådlösa nätverk som 'offentligt nätverk' på min. Offentligt Privat Partnerskab (OPP) eller Offentligt Privat Samarbejde (OPS), som det også kaldes, vinder sta-dig større indpas i det danske samfund. Forfatter: Lars Bo Kaspersen, Titel: Offentligt eller privat?, Pris: 375,00 kr., Kategori: Bøger, Format: Hæftet Offentligt eller privat? Lars Bo Kaspersen Pris Bøger: Offentligt eller privat? pdf - (KR 0.00); Offentligt eller privat? fb2 - (KR 0.00); Offentligt.