Universitet og videnskab

Universitet og videnskab

Sprog: Dansk
Sideantal: 223
Udgivet: 01-08-2003
ISBN10: 8741202767
ISBN-13: 9788741202761
Forlag: Hans Reitzel

Fra 1675 til 1971 skulle alle danske universitetsstuderende gennemføre en fælles introduktion til alle videnskabelige studier, det såkaldte filosofikum. I disse år genindføres et kursus i ’Fagets videnskabsteori’ på alle universiteternes bacheloruddannelser. Formålet er at give de studerende mulighed for at sætte deres fag ind i et større og mere alment historisk, filosofisk og etisk perspektiv. Universitet og videnskab er en moderne, autoritativ og kvalificeret grundbog i videnskabsteori, der kan bruges på alle universiteternes fakulteter og institutter. Forfatterne behandler spørgsmål som universitetets idé og idealer, forholdet mellem forskning og undervisning, universitetets idéhistorie, almen videnskabsteori, videnskabelighed på henholdsvis det naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige, det sundhedsvidenskabelige og det humanistiske fakultet samt spørgsmål om videnskabelig uredelighed og forskerens ansvar. Universitet og videnskab er en tour de force af en videnskabsteoretisk grundbog, der på overbevisende og engageret vis kommer omkring størstedelen af det stof, der vil være fælles for alle fags og institutters undervisning i det nye filosofikum. Herudover vil den være oplagt for enhver, der interesserer sig for forskningens og universitetets rolle i det danske samfund. Docent, D.Phil. Hans Fink; adjunkt, ph.d. Peter C. Kjærgaard; professor, dr. scient. Helge Kragh, og lektor, lic.phil. Jens Erik Kristensen er alle ansat ved Aarhus Universitet.

Kropsdonation til gavn for videnskab og uddannelse. En beslutning om at donere sit legeme til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, er en uvurderlig hjælp for de. Danmarks Tekniske Universitet er Danmarks største og førende miljø indenfor uddannelse af ingeniører og teknisk videnskabelig forskning. Så er AT-emnet afsløret, og gymnasieskoleeleverne skal til at vælge, hvad den store opgave i almen studieforberedelse skal handle om. Her kan du finde inspiration. Vi tænker fremad… Roskilde Universitet er sat i verden for at udfordre de akademiske traditioner og eksperimentere med nye måder at skabe og tilegne sig viden på.

Lyt på Videnskab.dk! Hver uge laver vi digital radio, der udkommer i form af en podcast, hvor vi går i dybden med aktuelle emner fra forskningens verden. RUC er fra om med januar 2016 opdelt i fire institutter med tilhørende fag og bacheloruddannelser: Institut for Kommunikation og Humanistisk videnskab (IKH) Danmarks hovedmuseum på det naturhistoriske område.

Består af Botanisk Have, Geologisk Museum og Zoologisk Museum. 1/15/2014 · Lær mere om menneskehjernen med Peter Lund Madsens ord: http://goo.gl/1qhMjs Master of Public Health (MPH) er en akademisk masteruddannelse i folkesundhedsvidenskab. Folke­sund­heds­videnskab fokuserer på forekomst, fordeling og … Abonnér på nyhedsbrevet Nyt fra DCE. DCE's nyhedsbrev orienterer om nye udgivelser fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, samt om.